Taisyklės

Daiktai, kuriuos patogu saugoti seife:

   • Grynieji pinigai
   • Juvelyriniai dirbiniai
   • Vertybiniai popieriai
   • Nuosavybės ir kiti dokumentai
   • Draudimo liudijimai
   • Meno kūriniai
   • Atsarginiai raktai
   • Kiti svarbūs daiktai

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad seifuose draudžiama laikyti ginklus, sprogmenis, narkotikus, pavojingas, labai degias, greitai gendančias, kvapą skleidžiančias ir panašias medžiagas, taip pat kitus draudžiamus daiktus bei medžiagas už kurių laikymą Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė.

Bendri saugumo reikalavimai:

   • Seifo naudojimo metu, Klientas saugykloje turi būti vienas (saugumo reikalavimai).
   • Buvimo laikas saugykloje yra ribotas iki 15 min . (saugumo reikalavimai).
   • Klientas privalo įsitikinti, kad seifas po naudojimosi paliekamas užrakintas.
   • Seifu gali naudotis Kliento įgaliotas asmuo.
   • Klientas turi teisę keisti seifo dydį ir nuomos terminą.“